Poslednje vijesti

Završeni prvi ciklusi kurseva

   U okviru projekta „Žene kao nosioci pozitivnih društvenih promjena u Crnoj Gori“, završeni su prvi ciklusi kurseva…