Ukoliko želite da poduprete naš rad, donacije možete izvršti na sl način:

Donacije iz zemlje

Uplate možete izvršiti na žiro račun: NLB Montenegrobanka 530 – 0000000001391-11 Možete naglasiti namjenu svoje donacije!

Donacije iz inostranstva

Ukoliko donirate novac iz inostranstva, molimo Vas pratite uputstva data u prilogu

Drugi način

Kancelarija ADRA-e u Crnoj Gori
Bulevar Ivana Crnojevića 8
Podgorica 81000 Crna Gora
tel/fax: +382 20 655 261
kontakt e-mail