Volunteering gives  young people the possibility to work for their communities and to improve the skills, which are necessary  for them so that they may become active citizans. Get involved! Volunteer with us!

For further informations please contact us!

Volonterizam daje mladim ljudima mogućnost da rade za svoje zajednice i da poboljšaju vještine koje su neophodne da bi postali aktivni građani. Uljuči se! Volontiraj sa nama!

Za sve dodatne informacije obratite nam se putem KONTAKT-a.